Bầu Hiển làm Chủ tịch Bệnh viện Giao thông Vận tải

Thứ tư, 30/12/2015, 14:26 GMT+7
Đại hội cổ đông của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương đã kết thúc vào ngày 26/12. Bầu Hiển đã trúng cử khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải với 31,2 triệu phiếu bầu, cao gần gấp đôi so với Giám đốc Bệnh viện là ông Trần Trung (19 triệu cổ phần).