CHUYÊN MỤC:

Tại sao cần bảy thứ lá khi nấu nước xông?

Thứ năm, 01/01/1970, 07:00 GMT+7

Khi nấu nước xông trị cảm nguyên liệu thường có lá tre, sả, bưởi, ngải cứu, hương nhu, bạc hà, tía tô. Tại sao cần đủ bảy loại lá này? (Hiền)
Yêu cầu xóa tin