CHUYÊN MỤC: Trang chủ - Đời sống -

Thiết kế mũ bảo hiểm riêng cho phụ nữ người dân tộc

Thứ sáu, 28/08/2015, 09:37 GMT+7
Với đặc điểm búi tóc cao trên đầu, việc đội mũ bảo hiểm của nhiều phụ nữ người dân tộc gặp khó khăn. Những thiết kế mũ khoét lỗ để đưa ra búi tóc ra ngoài, hay mũ trùm cả tóc đều không đảm bảo an toàn và không đúng với tiêu chuẩn thiết kế hiện nay. Đây là những điểm mang ra bàn tại hội thảo mũ bảo hiệm...